Tilburgs Gregoriaans Koor

Welkom bij het Tilburgs Gregoriaans Koor

Het Gregoriaans was tot in de jaren zestig in vele rooms-katholieke kerken een vast element in de eucharistieviering op zon- en feestdagen. Door de wijzigingen in de liturgie als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie is deze traditie helaas grotendeels verdwenen. Om het Gregoriaans, als grote muzikale schat, voor de eredienst te behouden werd in 1969 het Tilburgs Gregoriaans Koor opgericht.

Dat doel is sindsdien het richtsnoer voor de activiteiten van het koor. Het betekent dat het TGK streeft naar het behoud van de authentieke Gregoriaanse kerkzang vanwege zijn grote religieus-liturgische en culturele waarde, door deze zang uit te voeren op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.

Website

De website heeft ten doel informatie te verschaffen aan iedereen die in het Gregoriaans in het algemeen en in het TGK in het bijzonder is geïnteresseerd.

Onderwerpen die u op deze website aantreft zijn om te beginnen: de agenda voor de periode januari - juni 2020 en het overzicht van de gezangen in de uitvoeringen van deze maand. Tevens kunt u kennis nemen van een korte schets van het koor.

Zelf Gregoriaans zingen?

TGK folder

In Midden-Brabant kun je het Gregoriaans — de oudste en tevens meest inspirerende vorm van liturgische muziek — beleven en ondergaan door deel te nemen aan de activiteiten van het Tilburgs Gregoriaans Koor.

Op wie richten we ons?

Mannen, met name jongere, die geïnteresseerd zijn in de wortels van onze muzikale cultuur. Die geboeid zijn door het Gregoriaans en gefascineerd door zijn muzikale rijkdom en spiritualiteit.

Nadere informatie over het lidmaatschap van het TGK is te vinden in de ledenwervingsfolder. De folder kan hier worden gedownload.

Contact

Arthur Baeten

 

Contactpersoon:

Arthur Baeten
Kalverstraat 29-11
5051 NK Goirle
Tel. 013-5332687
Bankrekening TGK:
NL30 INGB 0653 4977 92
t.n.v. F.J.H.Hermans inz. TGK

U kunt contact opnemen door middel van het contactformulier.